Werken bij

Op dit moment hebben geen openstaande vacatures, maar zijn wij wel doorlopend op zoek naar invallers.
Voor de meeste vacatures die in de loop van een jaar ontstaan, wordt niet geworven en in veel gevallen wordt er ook geen formeel selectieproces gevolgd. Dit heeft enerzijds te maken met het realiseren van interne mobiliteit en anderzijds met het feit dat we rekening moeten houden met opgebouwde rechten. Invallers en medewerkers die op basis van bijvoorbeeld een project bij ons werken bouwen namelijk rechten op. Deze rechten moeten eerst worden gehonoreerd voordat bepaald kan worden of er daadwerkelijk een vacature is. Als er een vacature wordt opengesteld, wordt het beleidsdocument Werving en Selectie toegepast.

Voor jonge pas afgestudeerde leerkrachten, maar ook voor herintreders of andere geinteresseerden is het dus zinvol om zich aan te melden als invaller.